Skolans kontaktuppgifter

Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
E-post: gymnasiet@edu.vora.fi

(förnamn.efternamn@edu.vora.fi)

Rektor Pia Hildén 

tel 06-382 17 81  

Studiesekreterare Sofia Brännäs 

050-566 65 89 (kl. 8-12)

Studiehandledare Roland Villför 

040-771 89 88

Idrottslinjens koordinator och linjeledare Friidrott: Johan Nordmyr 

Linjeledare Skidåkning: Roland Villför

Linjeledare Fotboll: Marko Uusitalo

Linjeledare Orientering: Maritta Nurmi

Till Internatet